Rekrytering i Stockholm

Att rekrytera rätt person till rätt position har aldrig varit så viktigt som nu. Vi på Tenaz Research & Consulting lyssnar till uppdragsgivare för att rekrytera unika ledare och kvalificerade nyckelpersoner för samtliga nivåer inom IT, HR, PR, Advisory, Compliance mm.

Med hjälp utav våra välbeprövade rekryteringsmetoder har vi byggt ett unikt nätverk av sökande yrkesmänniskor redo för ert nästa uppdrag. Idag finns vi i Stockholm och jobbar främst mot Norden men vårt nätverk sträcker sig även till Nordamerika. Oavsett om ni kommer till oss som kund eller sökande eftersträvar vi att samtliga parter får en professionell och smidig upplevelse.

För att bli så träffsäkra som möjligt i vårt urval av kandidater arbetar vi med värdegrundsbaserad rekrytering. Detta innebär att vi matchar kandidaternas personliga egenskaper och kompetens mot kundföretagets team och ledarskap. Vid uppstart av ett rekryteringsuppdrag skapar vi oss en helhetsbild kring företaget, kultur, värderingar, motivation och behov, för en lyckad rekrytering. Ju bättre vi känner till er som företag och olika befattningar, desto bättre kandidater kan vi presentera.

Annonsbaserad Rekrytering

Med noggrant formulerade annonser för era lediga tjänster låter vi aspiranterna själva höra av sig till oss varpå vi efter att ha utvärderat annonssvaren väljer ut några för vidare intervjuer. De som vi sedan anser ha den rätta kompetensen tillsammans med rätt typ av engagemang och motivation presenterar vi vidare för er att välja mellan.

Bemanning

Specialistkompetens för ett projekt, föräldravikariat, sjukfrånvaro eller övriga produktionstoppar. Vi vet att varje talang är unik. Bemanning är en viktig del i arbetet. De flesta företag behöver förstärkning under en period eller är osäkra på det långsiktiga personalbehovet. Bemanning är en resurseffektiv och flexibel lösning på era behov.

Varför bemanning?

Det finns många fördelar med att anlita ett bemanningsföretag:

Kostandseffektivt

Tidsbesparande och träffsäkert

Flexibelt

Personalansvar och utveckling